• Startsida
  • / Enklare att få kopia på slutbetyg

Enklare att få kopia på slutbetyg

Har du tappat bort ditt slutbetyg? I dag öppnar kommunarkivet en e-tjänst som ger dig möjlighet att ladda hem slutbetyget digitalt.

Upplands Väsby kommunarkiv har sedan sommaren 2017 arbetat med att digitalisera alla betyg från kommunens gymnasie- och grundskolor och fristående skolor som finns i kommunens pappersarkiv. Från och med måndag blir det möjligt för tidigare elever i Väsbyskolor att ladda hem en digital kopia av skolbetyg med hjälp av kommunens e-tjänster. Den som loggar in med sitt BankID på e-tjänsten får upp en lista på sina betyg och möjligheten att ladda ned en PDF-fil av det betyg som önskas. Förutom slutbetyg finns även andra betygsdokument inlagda, såsom samlat betygsdokument och gymnasieintyg.

Vi vill med e-tjänsten ge ökad service mot medborgarna, effektivisera kommunarkivets utlämningsärenden och visa upp nyttan för allmänheten med kommunens e-arkiv, säger förvaltningsledare Daniel Berglund som ansvarar för projektet.

Det är första gången som kommunarkivet öppnar en e-tjänst där före detta elever på egen hand kan ladda hem information från kommunarkivets e-arkiv. Målet är att närmare 5 000 betyg från 2004 och framåt ska göras tillgängliga.

De som i dagsläget kan utnyttja tjänsten för att hämta hem en digital kopia av sitt slutbetyg är främst gymnasieelever födda 1985 och framåt. En fullständig lista på vilka skolor och årgångar som finns tillgängliga går att läsa i e-tjänsten. Listan uppdateras när fler skolor och årgångar görs tillgängliga. Det finns även långsiktiga planer på att e-tjänsten ska innehålla betygskopior från kommunens vuxenutbildning.

Att tillgängliggöra betyg via e-tjänsten är en del av kommunens långsiktiga digitaliseringsarbete.

Kommunen har ambitionen att erbjuda en bra digital värld för de som behöver kommunens tjänster. Ett steg i rätt riktning är möjligheten att få en snabb åtkomst till avgångsbetyg och vi kommer att erbjuda fler digitala tjänster, säger kommunalråd Maria Fälth (KD) med särskilt ansvar för kommunens digitala arbete.

Kommunarkivet arbetar fortfarande med beställningar av betygskopior som inkommer via mail. Före detta elever med betyg från skolor eller årgångar som ännu inte finns i e-tjänsten kan fortfarande beställa via mail eller formulär på kommunens hemsida.

Fakta: Digitala arkivet
Inskannade betygskopior har löpande förts över till kommunens digitala arkiv för att underlätta betygsförfrågningar, som är bland de vanligaste förfrågningar kommunarkivet får. Kommunens e-arkiv innehåller idag 200 000 handlingar. Betygsförfrågningar är vanligast bland invånare födda på 1980-talet.

Senast uppdaterad: 17 juni 2019