• Startsida
  • / Hur vill du att Väsby ska se ut? Tyck till i vår enkät!

Hur vill du att Väsby ska se ut? Tyck till i vår enkät!

Vi bygger mycket i Väsby just nu, både bostäder och service. År 2040 förväntas vi vara 63 000 människor som bor i Väsby och det är viktigt att både dagens och morgondagens Väsbybor trivs i den miljö vi planerar. Därför vill vi veta hur du tycker att framtidens byggnader borde se ut. Vilken typ av arkitektur tycker du om?

Tyck till om framtida arkitektur i Upplands Väsby

Från och med i dag kan du som Väsbybo tycka till om arkitektur och framtida byggande i en enkätundersökning här på vår webbplats. Svaren lämnas in anonymt via ett formulär och kommer att användas vid planering av framtida stadsutvecklingsprojekt.

Det här blir ett sätt för oss att ta pulsen på vad Väsbyborna anser om den byggda miljön. Deras åsikter kommer att vara ett viktigt inspel i vårt fortsatta arbete med det framtida Väsby, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

I enkäten ställs frågor om olika arkitektoniska stilar, material och färger. Svaren kommer senare att redovisas på vår webbplats.

Alla som deltar i undersökningen kan dessutom välja att delta i en utlottning av biobiljetter.

Till enkäten

Senast uppdaterad: 11 september 2019