• Startsida
  • / Avfallsplan 2021-2032 ställs ut för synpunkter

Avfallsplan 2021-2032 ställs ut för synpunkter

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för år 2021 till 2032. Avfallsplanen innehåller bland annat mål och strategier för hur vi gemensamt ska minska avfallet och öka återbruket. Mellan den 18 februari och 27 mars kan alla som bor och verkar i Väsby ta del av förslaget och lämna synpunkter på det.

En pärm med förslaget till ny avfallsplan 2021-2032, på framsidan står det "Lätt att göra rätt. För avfallshantering i ett hållbart samhälle."

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan. I Upplands Väsby har vi en gemensam avfallsplan med flera andra kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB.

Utställning

Mellan den 18 februari och 27 mars ställs förslaget till ny avfallsplan ut i vårt kontaktcenter och i Messingens entré. Där kan du ta del av förslaget i sin helhet och titta på planscher med planens målområden.

Lämna synpunkter

Fram till den 27 mars kan du lämna synpynkter på förslaget till ny avfallsplan. Det kan du göra genom att skicka e-post och brev eller använda vårt webbformulär.

Information om Avfallsplan 2021-2032

Filmen är verbaliserad.

Senast uppdaterad: 17 februari 2020