Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, tomter, boenden och boendeanpassningar.

Bygglov, marklov, rivning, avgifter.

Översiktsplan, gällande och pågående detaljplaner.

Alla pågående och planerade byggprojekt i kommunen.

Hämtning, återvinning, farligt avfall, avgifter, regler, slam och latrin

Avgifter, dricksvatten, avlopp, vattenskyddsområde, journummer

Upplands Väsby kommun ska visa vägen för andra och vara en förebild genom våra miljö- och klimatlösningar.

Pågående projekt inom gata och park i Upplands Väsby kommun.