Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021