Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat Väsby Entré vid stationen och Fyrklövern söder om Väsby centrum.

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Arbetet med att bygga nya flerbostadshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen har påbörjats. Det är John Mattson AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

I Brunnby-Vik byggs ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. Tota...

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Masthuggarvägen.

I april 2021 startade arbetet med att bygga den nya fotbollshallen i Vilundaparken. Fotbollshallen kommer innehålla en fullstor 11-spelsplan. Hallen kommer k...