För företagare

Här hittar du som är företagare information om kommunens stöd under coronapandemin och information om restriktioner och förbud.

Uppdaterad 21 september 2021

Stöd till företagare i Upplands Väsby

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

Vi har ingen generell förlängd betaltid, men vi uppmanar de företag som har ett behov att ta kontakt med oss för vidare samtal.

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

 • Avgifter för sophämtning.
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp.
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar.

Finns önskemål om uppskov med avgift ska du kontakta:

Åsa Engvall, Kontorschef

Kristine Tuxen Borlaug, chef för miljökontoret

 Eller Meysam Tarazandeh, biträdande bygglovchef

Vi sänker avgiften för tillsyn och tillstånd för företag

 • som kan ställa om sin produktion till för samhället nödvändiga produkter som kan användas inom vård, skola och omsorg som:
  • handsprit
  • visir
  • skyddskläder
  • med mera.
 • som tillverkar eller distribuerar produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.

Nedkortad betaltid för dig som är leverantör

Vi accepterar betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tills vidare.

 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Stöd till företag och verksamheter som hyr lokaler av kommunen

Vi hyr ut lokaler till ett stort antal företag och verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och verkar inom skola, vård och omsorg. De påverkas inte ekonomiskt av pandemin så länge den offentliga finansieringen kvarstår.

Ett fåtal företag och verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som nu har förlorat intäkter. För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2021.

Kontakta oss för omsättningsbaserad hyra

Tillhör ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta fastighetschef Britt Lexander för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.

Ingen avgift för anmälan av catering i hemmet

För att underlätta för dig som krögare att erbjuda catering har avgiften för att anmäla lokal som inte kräver räddningstjänstens godkännande, till exempel i hemmet, tagits bort till och med maj 2021.

Vi behöver ta ut en ansökningsavgift motsvarande sex timmars handläggningstid. Den avgiften är 7 338 kronor.

Efter inskickad ansökan gör bygg- och miljökontoret en prövning som omfattar remisser till polisen, kronofogden och skatteverket.

 • När du fått tillståndet kan du erbjuda catering. Vi skickar tillståndet till dig brev eller e-post. Innan du utför catering behöver anmäla adress och tidpunkt för tjänsten du till bygg- och miljökontoret.

Vi arbetar även med dessa åtgärder

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är går.
 • Vi prioriterar tillstånds- och tillsynsärenden som är kritiska för en verksamhet.
 • Vi har dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.
 • Vi ser över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Information om rekommendationer och råd

Det har införts rekommendationer och råd på grund av covid-19 som påverkar dig som driver ett företag.

Pandemilagen

En tillfällig pandemilag gäller till och med 31 januari 2022.

Regler för serveringställen

Riksdagen beslutade den 22 september 2021 att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 januari 2022.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns. Detta kan anmälas till kommunen på:

vasbydirekt@upplandsvasby.se

Råd och rekommendationer

Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Särskilda allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad

Det finns särskilda rekommendationer till personer som inte fullvaccinerade om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19.

Frågor och svar för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset och livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att den tillfälliga pandemilagen följs.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om tillsyn av pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021