Omsorg och hjälp

Ekonomi, ekonomiskt bistånd

Socialbidrag, budget- och skuldrådgivning, god man och juridisk hjälp.

Familj, barn och ungdom

Barn som far illa, familjerådgivning, ungdomsmottagning, föräldrastöd.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst, mat och trygghetslarm.

Särskilda boenden

Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

Funktionsnedsättning

Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd, tillgänglighet.

Äldre

Stöd för äldre, hembesök, aktiviteter och mötesplatser.