Trafik och resor

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafik till och från Upplands Väsby.

Trafik och gator

Gator, parkering, cykling och färdtjänst.

Torg och allmänna platser

Tillstånd och regler, parker, planteringar och lekplatser.

Renhållning och snöröjning

Snöröjning, sandning, gatustädning och skräp.