• Startsida
  • / Nytt politiskt styre i Upplands Väsby

Nytt politiskt styre i Upplands Väsby

Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna.

Mathias Bohman, Margareta Hamark och Roland Storm utanför Messingen i centrala Väsby.

Mathias Bohman (S), Margareta Hamark (L) och Roland Storm (VB). Foto: Jesper Lundberg.

Förhandlingar har pågått mellan partierna i kommunen sedan valet i september. Nu är det klart hur styret ser ut för mandatperioden 2022-2026. En koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna samlar tillsammans 22 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Ett samarbetsavtal mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger ytterligare 4 mandat, vilket blir totalt 26 mandat.

Vi vill göra ett bra Upplands Väsby bättre genom att utveckla kommunens service och erbjuda Väsbyborna högre kvalitet i servicen. Detta i en tid när händelser i vår omvärld skapar ekonomisk osäkerhet. Under mandatperioden kommer fokus att ligga på skolan, omsorgen och välfärdens kärna. Vi ska också öka våra ambitioner på klimat-, miljö- och hållbarhetsområdet, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Väsby ska ha en respektfull samhällsplanering och ett bostadsbyggande som tar stor hänsyn till naturen och vår kulturmiljö. Konjunkturläget och inflationen har medfört en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet. Därför ser vi det som nödvändigt att revidera omfattning, ambition och tempo i projektet Väsby Entré, säger Roland Storm (VB) kommunalråd.

Vi är glada över att ingå i ett stabilt mittenstyre där välfärdens kärna med skola och omsorg är i fokus. I Väsbys skolor ska alla elever nå sin fulla potential. De ska mötas av höga förväntningar och rätt stöd från skickliga lärare i trivsamma miljöer. Satsningar som språkutveckling i förskolan, stärkt elevhälsa och spetsklasser för elever som kommit långt är centrala inslag, säger Margareta Hamark (L) kommunalråd.

Politisk plattform för Upplands Väsby 2023-2026 Pdf, 737 kB.

På kommunfullmäktiges sammanträde 28 november valdes ny kommunstyrelse, presidium och kommunalråd.

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Mathias Bohman (S) ordförande
Roland Storm (VB) vice ordförande
Oskar Weinmar (M) andre vice ordförande
Suzanne Granqvist Enell (S)
Fredrik Engdahl (S)
Barbro Brolin (S)
Samuel Stephan (SD)
Peter Lindqvist (SD)
Maria Fälth (KD)
Maria Tuvesson (MP)
Andrea Möllerberg (VB)
Päivi Verdier (V)
Margareta Hamark (L)
Michelle Khan (M)
Christine Hanefalk (M)

Ersättare

Gert Lindström (S)
Ann-Christin Jyttner (S)
Björn Lundin (S)
Inge Engström (SD)
Clifford Ovner (SD)
Kristina Klempt (KD)
Thomas Fäldt (VB)
Jesper Lundberg (VB)
Anders Rosén (V)
Emelie Voetmann (L)
Hanna Broberg (M)
Somar Koria (M)
Katja Salmi (M)
Ersättare (S) vakant
Ersättare (C) bordlagt

Kommunstyrelsen tillträdde direkt efter kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november. På sammanträdet valdes även presidium. Ny ordförande i kommunfullmäktige är Erika Fransson (S). Förste vice ordförande är Ibrahim Abdallah (S) och andre vice ordförande är Olof Andersson (M).

Kommunalråd

Mathias Bohman (S)
Roland Storm (VB)
Margareta Hamark (L)

Oppositionsråd

Oskar Weinmar (M)
Päivi Verdier (V)

Senast uppdaterad: 30 november 2022