• Startsida
  • / Gång- och cykelväg vid Runbyskolan påverkas av leveranser
Pågående arbete

Gång- och cykelväg vid Runbyskolan påverkas av leveranser

Mellan 15-20 juni kommer modulleveranser till Runbyskolan med lastbil.

Med start den 15 juni kommer ett större antal modulleveranser till Runbyskolan med lastbil. Delar av gång- och cykelvägen utanför Runbyskolan kan tillfälligt påverkas fram till och med den 20 juni.

Följ de anvisningar och trafikvakter som finns på plats.

Tack för visad förståelse och hänsyn!

Senast uppdaterad: 14 juni 2022