• Startsida
  • / Kantstensättning längs Drabantgatan
Åtgärdat

Kantstensättning längs Drabantgatan

Kantsten sätts på gångbanan längs Drabantgatan.

Var pågår arbetet?

Längs en del av Drabantgatan, se kartan.

Karta som visar arbetsområdet.

Det inhägnade arbetsområdet är gulmarkerat. Streckad blå linje visar framkomlig bilväg, streckad röd linje visar framkomlig gångväg.

När pågår arbetet?

Arbetet startas under vecka 22 och pågår i ungefär tre veckor.

Så påverkar det dig

Regndroppsgatan stängs av för genomfartstrafik till Drabantgatan. Gångbanan på södra sidan om Drabantgatan stängs av för gångtrafik.

Syftet med arbetet

Sättningen av kantsten är en del i arbetet med att göra Fyrklövernområdet färdigt.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023