• Startsida
  • / Bollstanäs IP rustas upp under sommaren 
Pågående arbete

Bollstanäs IP rustas upp under sommaren 

Nu startar arbetet med upprustning av Bollstanäs IP. Arbetet pågår fram till augusti.

Kartbild som visar området Wijk Oppgård där arbeten pågår.

Bland annat ska konstgräset bytas ut på en av fotbollsplanerna, belysning ska bytas ut och mindre upprustning ska utföras. Arbetet beräknas vara färdigt under augusti.

Under arbetet kommer fotbollsplanen och andra delar av platsen vara avspärrade.

Störningar i form av trafik och ljud från maskiner kan förekomma. Vi gör allt vi kan för att minimera störningar på platsen.

Kontakta Väsby direkt för mer information 08-590 970 00.

Tack för ditt tålamod!

Senast uppdaterad: 24 juni 2024