Information om vaccination

Information om vaccinering mot covid-19 samt information från myndigheter.

Uppdaterad  4 april 2022

Bokning av vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år eller äldre vaccinerar sig mot covid-19, och att alla som är 18 år eller äldre också tar en påfyllnadsdos.

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationerna.

Information om hur du bokar tid och vaccinerar dig på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn mellan 12 och 15 år

Den nationella rekommendationen är att alla barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin.

Information om vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år på 1177.se Länk till annan webbplats..

Vaccination från 5 års ålder

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är allmänt extra känsliga för luftvägsinfektioner.

I Stockholms län kommer barn från 5 år som har ökad risk att få allvarligt covid-19 att bli kontaktade av Karolinska Universitetssjukhuset.

Information om vaccination från fem års ålder på Svenska Barnläkarföreningens webbplats. Länk till annan webbplats.

En tredje och fjärde dos vaccin

Alla som är 18 år eller äldre ska kunna få en tredje påfyllnadsdos när det gått minst tre månader efter dos två. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som fyllt 65 år också erbjuds en fjärde dos.

Information om när och hur du kan boka tid för dos tre och fyra på 1177.se Länk till annan webbplats.

Råd för dig som inte är fullvaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vara särskilt försiktiga. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder

Allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Covidbevis

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

På E-hälsomyndighetens webbplats covidbesvis.se finns mer information om Covidbevis. Länk till annan webbplats.

Telefonbokningstjänst för vaccinationsmottagningarna

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Tjänsten har separata telefonnummer för olika språk:

Bedrägerier och covid-19

Det förekommer att bedragare ringer och säger att de är från till exempel Folkhälsomyndigheten och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. Detta ska du inte göra. På Polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägeri.

Information om telefonbedrägeri på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 april 2022