• Startsida
  • / Fler elever går ut med gymnasiebehörighet

Fler elever går ut med gymnasiebehörighet

Det gäller på alla de kommunala skolorna i Väsby, även i årskurserna 6 och 8. Ökningen beror till stor del på högre resultat hos pojkar i årskurs 6, 8 och 9 och på högre resultat för Väsby skola.

Fem ungdomar som går på rad en sommarkväll.

Foto: Johnér

Det här är väldigt positiva resultat, och något som skolorna har jobbat hårt för. Vi är glada och stolta att våra satsningar med ökade resurser har bidragit till förbättrade grundförutsättningar och högre resultat. Jag ser fram emot en fortsatt ökning av antalet elever som går ut nian med gymnasiebehörighet. Det är en av våra allra viktigaste målsättningar, säger utbildningsnämndens ordförande Suzanne Enell (S).

En av anledningarna till resultaten är ett nytt verktyg som kartlägger elevernas kunskaper. Det gör det enklare att identifiera vilka elever som har behov av särskilt stöd. Stödet kan vara extra tid med en speciallärare, fler tillfällen för läxhjälp eller extra anpassningar, särskilt stöd eller anpassad studiegång.

Överträffat prognosen för vårterminen

I samband med att lärarna sätter betyg gör utbildningskontoret en analys av resultaten och en prognos. I höstas visade den prognosen en förväntad sänkning av meritresultaten nu till våren, jämfört med tidigare år. Men den prognosen är överträffad med stor marginal.

Gymnasiebehörighet har en avgörande betydelse i en ung människa liv. För många helt enkelt livsavgörande. Vi är stolta och glada för de betydande insatser som våra medarbetare gör för att alla barn och unga i våra kommunala skolor ska lyckas väl med skolarbetet. Gott stöd har organisationen dessutom av en politik som med kraft prioriterar lärande och utveckling. Resultaten är just nu preliminära, men vi kan redan nu bekräfta att gymnasiebehörigheten ökar detta läsår liksom resultaten i åk 6 och 8, säger Mikael Larsson, chef för de kommunala skolorna i Upplands Väsby.

Läs även om de bättre resultaten på Väsby skola

Senast uppdaterad: 13 juni 2024