• Startsida
  • / Alla kommunala grundskolor har nu fått Skolverkets utmärkelse

Alla kommunala grundskolor har nu fått Skolverkets utmärkelse

Det är unikt för Väsby att alla kommunala förskolor och grundskolor har fått utmärkelsen.

lärare står längst fram i ett klassrum och pratar till en klass i årskurs 5.

Foto: Johnér

Utmärkelsen heter Skola för hållbar utveckling och ges bara till förskolor och skolor som arbetar med hållbar utveckling från organisationsnivå till det enskilda barnet. Arbetet ska genomsyra hela verksamheten.

Det är helt fantastiskt att alla våra förskolor och grundskolor har fått Skolverkets utmärkelse. Det är ett mycket viktigt arbete för att även barn och unga ska kunna orientera sig i främjandet av ett demokratiskt samhälle och få ökad kunskap för hur människors livsstil påverkar hälsan, miljön och samhället. Jag är mycket stolt över att vi som kommun satsar så stort på lärande för hållbar utveckling, säger utbildningsnämndens ordförande Suzanne Enell (S.

Så går arbetet till

Arbetet med lärande för hållbar utveckling har skett på alla nivåer i våra förskolorna och skolorna. Bland annat genom att utbilda all personal inom Lärande för hållbar utveckling, till exempel med ett samarbete tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Stockholms universitet. I ansökan beskriver verksamheterna hur de planerar att jobba med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 genom att utbilda personal, ge elever inflytande och samarbeta med samhället.

För eleverna innebär detta att vi ökar vårt fokus på att ge dem redskap inför framtiden att agera handlingskraftigt, ta ställning och vara kritiska och kreativa. Vi utbildar helt enkelt den här generationen att värna om varandra och om vår planet, säger utvecklingsledaren Pernilla Malmström.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024