Anpassad skola

Anpassad skola är ett alternativ för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Anpassad grundskola är för elever i årskurs 1-9. Upplands Väsby kommuns anpassade skola har sina lokaler i Runby skola.

Om du går ut den obligatoriska anpassade grundskolan erbjuds du plats på skolor som finns i andra kommuner.

Lärvux är en frivillig skolform för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.