Förskola och barnomsorg

I Upplands Väsby finns möjlighet att söka förskola, pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn. För barn mellan 0-5 år finns också en öppen förskola. Barnomsorgen kan vara både kommunal och fristående och kan erbjudas på obekväm arbetstid. Vi har också en sverigefinsk förskola.

Lämna synpunkter eller klagomål - barnomsorg

Hur mycket du ska betala för att ha ditt barn på förskola eller i skolbarnomsorg beror på hur mycket du har i inkomst.

I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i kommunen.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det finns förskola för obekväm arbetstid och på finska.

Ett familjedaghem är en pedagogisk gruppverksamhet som en person bedriver i sitt eget hem och är för barn mellan ett och fem år.

Öppna förskolor finns för vårdnadshavare och andra vuxna med barn i åldern 0–5 år.

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem.

Maten som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för hälsa, trivsel och lärande.