Nämnder och förvaltningar

Inom kommunen finns det flera olika nämnder. Varje nämnd har en förvaltning som utför det arbete som nämnderna har beslutat om. I Väsby kallas alla förvaltningar för kontor.

Ska arbeta efter kommunfullmäktiges mål

Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt till det egna ansvarsområdet. I sitt arbete har varje nämnd hjälp av ett kontor med anställda medarbetare. De utför det arbete nämnderna beslutat om.

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige

De olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är även kommunfullmäktige som bestämmer vilket område som varje nämnd ska ansvara för.

Ta del av protokoll, handlingar och tider för sammanträden

Senast uppdaterad: 26 februari 2024