Gymnasium

Upplands Väsby har ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Här finns högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram. Du som bor inom Stockholms län kan fritt ansöka till alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor som finns i länet. Du ansöker via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

Lämna synpunkter eller klagomål - gymnasium

I Upplands Väsby finns det två gymnasier att välja mellan; ett fristående och ett kommunalt.

Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som sköter antagningen till gymnasiet. Du gör din ansökan på deras webbplats.

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid ska du vända dig till den skola du vill söka till.

Det är dina lärare som bedömer din kunskapsutveckling och sätter betyg. Om du fullföljer din utbildning får du ett examensbevis.

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Att få i sig god och nyttig mat är viktigt. Vad vi har för matvanor har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Lov och ledigheter för kommunens gymnasieskolor.

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och går i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning som har rätt till studiehjälp enligt stud...

Är du mellan 16–20 år och har gått ut grundskolan men saknar placering vid någon gymnasieskola? I så fall kommer du kontaktas av kommunens aktivitetsansvar.