Ersättning för resor och boende vid gymnasiestudier

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och går i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, kan ha rätt till olika typer av ersättningar för boende och resor. Det beror på hur långt avståndet är mellan hemmet och skolan och om du är berättigad utifrån de kriterier som gäller.

Du som studerar på gymnasiet kan i vissa fall ha rätt till reseersättning från kommunen.

Om du är elev på gymnasiet och behöver bo inneboende kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Du som läser gymnasieutbildning på distans kan ha rätt till ersättning för resor och logi om du behöver vara på plats.