Försäkringar

Kommunen har olika försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den omfattar alla kommunens förskole- och skolbarn, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Elever som är på praktik eller skolresa omfattas även av en tjänstereseförsäkring.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Skadeanmälan gör du på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats.

Anmäl olycksfall på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Olika försäkringar har olika villkor

Exakt vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som finns hittar du på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats.

Försäkringsvillkor på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024