Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Ersättningsnivåerna för 2024 finns längre ner på sidan.

E-tjänster

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsby kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB. 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2024

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

122 402 kr

122 402kr

Lokalkostnadsersättning

18 698 kr

18 698 kr

Administration

4 233 kr

4 233 kr

Momskompensation

8 720 kr

0 kr

Total summa:

154 053 kr

145 333 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m. m

85 365 kr

85 365 kr

Lokalkostnadsersättning

13 251 kr

13 251 kr

Administration

2 958 kr

2 958 kr

Momskompensation

6 094 kr

0 kr

Total summa:

107 669 kr

101 574 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

96 019 kr

96 019 kr

Lokalkostnadsersättning

18 698 kr

18 698 kr

Administration

3 442 kr

3 442 kr

Momskompensation

7 090 kr

0 kr

Total summa:

125 248 kr

118 159 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

70 471 kr

70 471 kr

Lokalkostnadsersättning

13 251 kr

13 251 kr

Administration

2 512 kr

2 512 kr

Momskompensation

5 174 kr

0 kr

Total summa:

91 408 kr

86 234 kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

119 717 kr

119 717 kr

Lokalkostnadsersättning

6 145 kr

6 145 kr

Administration

3 776 kr

3 776 kr

Momskompensation

7 778 kr

0 kr

Total summa:

137 416 kr

129 638 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

86 393 kr

86 393 kr

Lokalkostnadsersättning

4 619 kr

4 619 kr

Administration

2 730 kr

2 730 kr

Momskompensation

5 625 kr

0 kr

Total summa:

99 367 kr

93 742 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

96 830 kr

96 830 kr

Lokalkostnadsersättning

6 207 kr

6 207 kr

Administration

3 091 kr

3 091 kr

Momskompensation

6 368 kr

0 kr

Total summa:

112 495 kr

106 128 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

71 634 kr

71 634 kr

Lokalkostnadsersättning

4 665 kr

4 665 kr

Administration

2 289 kr

2 289 kr

Momskompensation

4 715 kr

0 kr

Total summa:

83 303 kr

78 588 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

38 790 kr

38 790 kr

Lokalkostnadsersättning

20 525 kr

20 525 kr

Administration

1 779 kr

1 779 kr

Momskompensation

3 666 kr

0 kr

Total summa

64 760 kr

61 094 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

62 840 kr

62 840 kr

Lokalkostnadserättning

20 525  kr

20 525 kr

Administration

2 501 kr

2 501 kr

Momskompensation

5 152 kr

0 kr

Total summa:

91 018 kr

85 866 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

73 994 kr

73 994 kr

Lokalkostnadsersättning

20 525 kr

20 525 kr

Administration

2 836 kr

2 836 kr

Momskompensation

5 841 kr

0 kr

Total summa:

103 195 kr

97 354 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

30 684 kr

30 684 kr

Lokalkostnadsersättning

5 867 kr

5 867 kr

Administration

1 097 kr

1 097 kr

Momskompensation

2 259 kr

0 kr

Total summa:

39 906 kr

37 647 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

13 144 kr

13 144 kr

Lokalkostnadsersättning

2 812 kr

2 812 kr

Administration

479 kr

479 kr

Momskompensation

986 kr

0 kr

Total summa:

17 421 kr

16 435 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

228 814 kr

215 863 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

242 938 kr

229 187 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

290 960 kr

274 490 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

310 736 kr

293 147 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

407 910 kr

384 821 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

413 559 kr

390 150 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

565 536 kr

533 525 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

585 877 kr

552 714 kr

Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

92 790 kr

87 538 kr

Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

101 225 kr

95 495 kr

Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

119 151 kr

112 407 kr

Fritidshem anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

164 428 kr

155 121 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

51 169 kr


48 272 kr


Individuell nyanländsersättning G2

102 338 kr

51 169 kr

96 545 kr

48 272 kr

Individuell nyanländsersättning G3

153 506 kr

102 338 kr

144 817 kr

96 545 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

9 922 kr

9 360 kr

Barnomsorg, obekväm arbetstid "nattis"

Kostnad per barn / per timme

Vardagskväll/helg

Storhelg

Barn 1-5

457 kr

548 kr

Barn 6-10

914 kr

1 097 kr

Barn 11-15

1 371 kr

1 645 kr

Barn 16-20

1 827 kr

2 194 kr

Barn 21-25

2 284 kr

2 742 kr

Senast uppdaterad: 11 januari 2024